Η  ΛΑΜΨΗ  ΤΟΥ  ΠΟΡΟΥ  

                                                     

       

                                                   2009

Ιανουάριος   Φεβρουάριος        Μάρτιος     Απρίλιος   Μάιος  Ιούνιος 

 

Ιούλιος        Αύγουστος    Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος  

 Δεκέμβριος

   

                                                     2010

Ιανουάριος  Φεβρουάριος   Μάρτιος    Απρίλιος    Μάιος     Ιούνιος     Ιούλιος

                     

              

  

 Αύγουστος  Σεπτέμβριος Οκτώβριος  Νοέμβριος Δεκέμβριος  

                                Μια  ζωντανή χειμερινή μέρα  στις ακτές  του Ιονίου πελάγου που απαλά περιλούζει τα αιώνια βραχάκια  εκεί κοντά  στον όμορφο Πόρο ,         

                                                  

                                 2011

   Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος   Ιούνιος

Ιουλιος  Αυγουστος  Σεπτέμβριος   Οκτώβριος Νοέμβριος     Δεκέμβριος

                                                                          2012

        Ιανουάριος              Φεβρουάριος                  Μάρτιος              Απρίλιος               Μάιος                  Ιούνιος  

                    

          Ιούλιος                   Αύγουστος                  Σεπτέμβριο           Οκτώβριος           Νοέμβριος               Δεκέμβριος

                                                                                   2013  

      Ιανουάριος                 Φεβρουάριος                  Μαρτιος                 Απρίλιος                Μάιος              Ιούνιος  

 

        Ιούλιος                   Αύγουστος            Σεπτέμβριο               Οκτώβριος           Νοέμβριος               Δεκέμβριος

                                                                                    2014

amfipoli

       Ιανουάριος                 Φεβρουάριος                  Μαρτιος                 Απρίλιος                Μάιος              Ιούνιος  

      Ιούλιος                   Αύγουστος                 Σεπτέμβριο               Οκτώβριος           Νοέμβριος               Δεκέμβριος

petrelea ston patraiko

                                                                                       2015

            Ιανουάριος                 Φεβρουάριος                  Μαρτιος                 Απρίλιος                Μάιος              Ιούνιος  

             Ιούλιος                   Αύγουστος                  Σεπτέμβριο           Οκτώβριος           Νοέμβριος               Δεκέμβριος

                                                                              2016     

                   Ιανουαριος           Φεβρουάριος                  Μαρτιος                 Απρίλιος                Μάιος              Ιούνιος  

             Ιούλιος                   Αύγουστος                  Σεπτέμβριο           Οκτώβριος           Νοέμβριος               Δεκέμβριος  

                                                                                           2017   

                                                         

                       Ιανουαριος           Φεβρουάριος                  Μαρτιος                 Απρίλιος                Μάιος              Ιούνιος  

             Ιούλιος                   Αύγουστος                  Σεπτέμβριο           Οκτώβριος           Νοέμβριος               Δεκέμβριος  

                                                                                                 2018 

                

                            Ιανουαριος           Φεβρουάριος            Μαρτιος                    Απρίλιος                Μάιος              Ιούνιος  

                             Ιούλιος                   Αύγουστος                  Σεπτέμβριο           Οκτώβριος           Νοέμβριος               Δεκέμβριος  

 

                                                       

       Μαιος 2018  

    Περιφερειακό δρόμο του Πόρου           

 Εικόνες από την Ελληνική μυθολογία, 

Οι πρώτες τοιχογραφείς αρχίζουν και αποτυπώνονται στο τοίχωμα. 

Νέα κορίτσια και αγόρια στον ήλιο και στη ζέστη προσπαθούν να αναδείξουν το ταλέντο τους με την τεχνική  γκραφιτι.

     https://youtu.be/-gYX5onBqt0

 

 

 

Home