Η   Λάμψη   του Πόρου  2011                     

 

               Η   απαλότητα  τις φύσις  ηρεμεί την  καρδιά σου , ακτίνες  φωτεινότητας  σε μια ψευδή  φαντασία .

    HOME